Nowe konto dla rodziców

Uprzejmie prosimy dokonywać opłat za pobyt Dziecka w Przedszkolu na poniższe konto:
75 1240 2135 1111 0010 2988 2107

Ważna informacja

Drodzy Rodzice,
ZGODNIE Z DECYZJĄ RADY RODZICÓW, DYREKTORA PRZEDSZKOLA ORAZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE,
PRZEDSZKOLE „WILLA JAKUBÓWKA” OD WRZEŚNIA 2018r. CZYNNE BĘDZIE W GODZINACH 7.00 – 18.00

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG