Rekrutacja

Drodzy Rodzice
Do dnia 19 marca br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce Rekrutacja bądź w „koszulce” wywieszonej obok list kandydatów zakwalifikowanych, w szatni Przedszkola.
Wypełniony druk oświadczenia prosimy składać w budynku Przedszkola w sali Sów.

Rekrutacja

Informujemy, że Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Willa Jakubówka” odbędzie się w dniach 11-25.02.2019r.
Dokumenty związane z Rekrutacją znajdują się w zakładce Informacje dla Rodziców. Informujemy, że w naszym Przedszkolu trwa również nabór do klasy „0” (zerówki).

Dokumenty

Drodzy Rodzice, poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące Rekrutacji w szkołach i przedszkolach publicznych w Józefowie w roku 2019r..
Uwaga! W przypadku załącznika – kopi pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT potwierdzonej przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzonej elektronicznie – wystarczające jest dostarczenie PIT-u za rok 2017.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG