Potwierdzenie Woli

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w pierwszym etapie Rekrutacji, proszeni są o dostarczenie drogą mailową, na adres  przedszkole.willa@gmail.com, potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do dnia 6 kwietnia 2020r. Poniżej znajduje się druk Potwierdzenia woli:

Deklaracja Woli

Brak Potwierdzenia woli jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu.

Wyniki Rekrutacji 2020/2021 Lista

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkół czy placówek. Rozporządzenie oraz Informacja z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej poniżej:

2020_03_26_Nowe_rozwiazania_ulatwiajace_prowadzenie_nauki_na_odleglosc(1)

D20200530(1)

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, podajemy do Państwa wiadomości listę Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola:

Rekrutacja 2020 2021(1)(1)

 

 

 

Wyniki Rekrutacji 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., które pozwala na podawanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych na stronach internetowych szkół i placówek, wyniki pierwszego etapu rekrutacji do  Przedszkola „Willa Jakubówka” będą podane na naszej stronie internetowej w dniu 31 marca 2020r., do godziny 15.00.

Wyniki Rekrutacji 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie Rekrutacji, 31 marca 2020r., zostanie wywieszona w budynku Przedszkola lista Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych, proszeni są o dostarczenie do Przedszkola pisemnego oświadczenia woli przyjęcia, do dnia 6 kwietnia 2020r. Wzór oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola będzie udostępniony na naszej stronie w zakładce Rekrutacja.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dyrekcja Przedszkola.

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Willa Jakubówka”, będzie miała miejsce w dniach 27.02.2020r.- 12.03.2020r. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu zamieszczonym poniżej:

Zarządzenie Nr 8_2020 rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne (Wniosek z załącznikami) będą dostępne na naszej stronie po 27.02.2020r.

Serdecznie zapraszamy,

Dyrekcja oraz Personel Publicznego Przedszkola „Willa Jakubówka”

Rekrutacja

Drodzy Rodzice
Do dnia 19 marca br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce Rekrutacja bądź w „koszulce” wywieszonej obok list kandydatów zakwalifikowanych, w szatni Przedszkola.
Wypełniony druk oświadczenia prosimy składać w budynku Przedszkola w sali Sów.

Rekrutacja

Informujemy, że Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Willa Jakubówka” odbędzie się w dniach 11-25.02.2019r.
Dokumenty związane z Rekrutacją znajdują się w zakładce Informacje dla Rodziców. Informujemy, że w naszym Przedszkolu trwa również nabór do klasy „0” (zerówki).

Dokumenty

Drodzy Rodzice, poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące Rekrutacji w szkołach i przedszkolach publicznych w Józefowie w roku 2019r..
Uwaga! W przypadku załącznika – kopi pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT potwierdzonej przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzonej elektronicznie – wystarczające jest dostarczenie PIT-u za rok 2017.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG