Wyniki Rekrutacji 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie Rekrutacji, 31 marca 2020r., zostanie wywieszona w budynku Przedszkola lista Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych, proszeni są o dostarczenie do Przedszkola pisemnego oświadczenia woli przyjęcia, do dnia 6 kwietnia 2020r. Wzór oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola będzie udostępniony na naszej stronie w zakładce Rekrutacja.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dyrekcja Przedszkola.

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Willa Jakubówka”, będzie miała miejsce w dniach 27.02.2020r.- 12.03.2020r. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu zamieszczonym poniżej:

Zarządzenie Nr 8_2020 rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne (Wniosek z załącznikami) będą dostępne na naszej stronie po 27.02.2020r.

Serdecznie zapraszamy,

Dyrekcja oraz Personel Publicznego Przedszkola „Willa Jakubówka”

Rekrutacja

Drodzy Rodzice
Do dnia 19 marca br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce Rekrutacja bądź w „koszulce” wywieszonej obok list kandydatów zakwalifikowanych, w szatni Przedszkola.
Wypełniony druk oświadczenia prosimy składać w budynku Przedszkola w sali Sów.

Rekrutacja

Informujemy, że Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Willa Jakubówka” odbędzie się w dniach 11-25.02.2019r.
Dokumenty związane z Rekrutacją znajdują się w zakładce Informacje dla Rodziców. Informujemy, że w naszym Przedszkolu trwa również nabór do klasy „0” (zerówki).

Dokumenty

Drodzy Rodzice, poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące Rekrutacji w szkołach i przedszkolach publicznych w Józefowie w roku 2019r..
Uwaga! W przypadku załącznika – kopi pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT potwierdzonej przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzonej elektronicznie – wystarczające jest dostarczenie PIT-u za rok 2017.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG