Dokumenty

Dokumenty

Drodzy Rodzice, poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące Rekrutacji w szkołach i przedszkolach publicznych w Józefowie w roku 2019r..
Uwaga! W przypadku załącznika – kopi pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT potwierdzonej przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzonej elektronicznie – wystarczające jest dostarczenie PIT-u za rok 2017.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG