Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że z każdym z Kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym Dyrekcja Przedszkola kontaktowała się indywidualnie, drogą telefoniczną i mailową. W związku z powyższym, nie będzie w budynku Przedszkola list Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Rodzice, którzy nie potwierdzili woli przyjęcia Dziecka do Przedszkola, proszeni są o przesłanie tej informacji drogą mailową, do dnia 15.03.2021r., do godziny 15.00.

Brak potwierdzenia woli do dnia 15.03.2021r. oznacza rezygnację z miejsca w naszym Przedszkolu.

W pierwszym etapie rekrutacji, wnioski Kandydatów urodzonych w 2019r. nie są rozpatrywane.

Z przykrością informujemy, że Kandydaci urodzeni w 2015 r. nie zostali przyjęci do Przedszkola ze względu na brak wolnych miejsc.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG