Potwierdzenie Woli

Potwierdzenie Woli

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w pierwszym etapie Rekrutacji, proszeni są o dostarczenie drogą mailową, na adres  przedszkole.willa@gmail.com, potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do dnia 6 kwietnia 2020r. Poniżej znajduje się druk Potwierdzenia woli:

Deklaracja Woli

Brak Potwierdzenia woli jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG