Wyniki Rekrutacji 2020/2021

Wyniki Rekrutacji 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., które pozwala na podawanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych na stronach internetowych szkół i placówek, wyniki pierwszego etapu rekrutacji do  Przedszkola „Willa Jakubówka” będą podane na naszej stronie internetowej w dniu 31 marca 2020r., do godziny 15.00.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG