Wyniki Rekrutacji 2020/2021 Lista

Wyniki Rekrutacji 2020/2021 Lista

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkół czy placówek. Rozporządzenie oraz Informacja z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej poniżej:

2020_03_26_Nowe_rozwiazania_ulatwiajace_prowadzenie_nauki_na_odleglosc(1)

D20200530(1)

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, podajemy do Państwa wiadomości listę Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola:

Rekrutacja 2020 2021(1)(1)

 

 

 

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG