Zajęcia adaptacyjne sierpień 2020r.

Zajęcia adaptacyjne sierpień 2020r.

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy Dzieci z grupy 3-latków na dni adaptacyjne do Naszego Przedszkola, które odbędą się 26 i 27 sierpnia 2020r.

Ze względu na bezpieczeństwo i aktualne wytyczne GIS-u dni adaptacyjne będą przebiegały w następujący sposób:

– 26 i 27 sierpnia, na godzinę 10.00, zapraszamy Dzieci wraz z jednym Rodzicem/ Opiekunem, których nazwiska zaczynają się na litery od A do P ( jest to tzw. I- grupa)

– na godzinę 12.00 –  Dzieci z jednym Rodzicem/ Opiekunem, których nazwiska zaczynają się na litery od R do Z ( jest to tzw.- II grupa).

Dodatkowo:

27 sierpnia o godzinie 11.30 (między zajęciami), odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Przedszkola, na którym zostanie omówiona organizacja pracy Przedszkola na nowy rok szkolny.

W związku z powyższym, dnia 27 sierpnia, Rodziców/Opiekunów Dzieci z  II grupy, prosimy o przybycie na godzinę 11.30. W czasie trwania spotkania Państwa Dzieci będą pod opieką Nauczycielek. Po spotkaniu, Dzieci z II grupy będą miały zajęcia adaptacyjne.

Serdecznie zapraszamy,

Dyrektor oraz Nauczyciele Przedszkola „Willa Jakubówka”

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG