Dyżur wakacyjny – 01.07. 2021r. – 23.07.2021r.

Dyżur wakacyjny – 01.07. 2021r. – 23.07.2021r.

Szanowni Rodzice,

czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy placówek oświatowych.

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami dyżur wakacyjny odbywać się będzie wyłącznie w placówkach macierzystych.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej będziecie mogli Państwo zgłosić do Przedszkola wypełniając wniosek, zamieszczony poniżej.

Zasady składania zgłoszeń:

  1. Na dyżur wakacyjny do Przedszkola będą przyjmowane wyłącznie Dzieci Rodziców, którzy pracują i którzy nie mają możliwości zapewnienia Dziecku opieki poza Przedszkolem.
  2. Obowiązkiem Rodziców będzie złożenie wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dołączenie do wniosku zaświadczenia od pracodawcy, zgodnie z którym, pracują zdalnie lub stacjonarnie (nie przebywają na urlopie w związku z  opieką nad dzieckiem, urlopie macierzyńskim /rodzicielskim ani wychowawczym lub innym)
  3. Listy Dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą wysłane drogą mailową przez Panie Nauczycielki poszczególnych Grup.
  4. Rodzic ma obowiązek poinformowania Dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do dnia 11.06.2021r.

TERMINY:

  • Składanie wniosków na dyżur – od 10.05.2021r. do 19.05.2021r.

(do pań Nauczycielek poszczególnych grup)

  • Weryfikacja wniosków – od 20.05.2021r. do 25.05.2021r.
  • Podanie do wiadomości listy Dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny – 26.05.2021r.
  • Przekazanie przez Rodziców ewentualnej informacji o rezygnacji z miejsca na dyżurze – do 11.06.2021r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DIECKA DO PRZEDSZKOLA DYZUR WAKACYJNY

 

Z pozdrowieniami,

Dyrekcja Publicznego Przedszkola ”Willa Jakubówka” w Józefowie

 

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG