Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczamy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenie o wielodzietności oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Prosimy o wydrukowanie wniosku (oraz oświadczeń w razie potrzeby), wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby Przedszkola – ul. Długa 26a, Józefów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Dokumenty można składać w terminie 21.02.2022r. – 04.03.2022r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WJ z upoważnieniem i oświadczeniem o zatrudnieniu

owiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

owiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że z każdym z Kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym Dyrekcja Przedszkola kontaktowała się indywidualnie, drogą telefoniczną i mailową. W związku z powyższym, nie będzie w budynku Przedszkola list Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Rodzice, którzy nie potwierdzili woli przyjęcia Dziecka do Przedszkola, proszeni są o przesłanie tej informacji drogą mailową, do dnia 15.03.2021r., do godziny 15.00.

Brak potwierdzenia woli do dnia 15.03.2021r. oznacza rezygnację z miejsca w naszym Przedszkolu.

W pierwszym etapie rekrutacji, wnioski Kandydatów urodzonych w 2019r. nie są rozpatrywane.

Z przykrością informujemy, że Kandydaci urodzeni w 2015 r. nie zostali przyjęci do Przedszkola ze względu na brak wolnych miejsc.

Potwierdzenie Woli

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w pierwszym etapie Rekrutacji, proszeni są o dostarczenie drogą mailową, na adres  przedszkole.willa@gmail.com, potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do dnia 6 kwietnia 2020r. Poniżej znajduje się druk Potwierdzenia woli:

Deklaracja Woli

Brak Potwierdzenia woli jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu.

Wyniki Rekrutacji 2020/2021 Lista

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkół czy placówek. Rozporządzenie oraz Informacja z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej poniżej:

2020_03_26_Nowe_rozwiazania_ulatwiajace_prowadzenie_nauki_na_odleglosc(1)

D20200530(1)

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, podajemy do Państwa wiadomości listę Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola:

Rekrutacja 2020 2021(1)(1)

 

 

 

Wyniki Rekrutacji 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., które pozwala na podawanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych na stronach internetowych szkół i placówek, wyniki pierwszego etapu rekrutacji do  Przedszkola „Willa Jakubówka” będą podane na naszej stronie internetowej w dniu 31 marca 2020r., do godziny 15.00.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG