Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice,

poniżej przekazujemy informacje dotyczące rekrutacji do naszego Przedszkola. Jeżeli chcecie Państwo zapisać Dziecko do Publicznego Przedszkola Willa Jakubówka, prosimy pobrać i wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć do Przedszkola – Józefów, ul. Długa 26a, do Grupy Sowy, w dniach 27.02.23r. – 10.03.2023r.

Przypominamy, ze Przedszkole pracuje w godzinach 7.30 – 17.30, od poniedziałku do piątku.

Pozdrawiamy serdecznie,

Personel Przedszkola

Zarządzenie Nr organu rekrutacja 23 24 WJ

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 23 24 WJ(1)

wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola23

 

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczamy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenie o wielodzietności oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Prosimy o wydrukowanie wniosku (oraz oświadczeń w razie potrzeby), wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby Przedszkola – ul. Długa 26a, Józefów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Dokumenty można składać w terminie 21.02.2022r. – 04.03.2022r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WJ z upoważnieniem i oświadczeniem o zatrudnieniu

owiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

owiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że z każdym z Kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym Dyrekcja Przedszkola kontaktowała się indywidualnie, drogą telefoniczną i mailową. W związku z powyższym, nie będzie w budynku Przedszkola list Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Rodzice, którzy nie potwierdzili woli przyjęcia Dziecka do Przedszkola, proszeni są o przesłanie tej informacji drogą mailową, do dnia 15.03.2021r., do godziny 15.00.

Brak potwierdzenia woli do dnia 15.03.2021r. oznacza rezygnację z miejsca w naszym Przedszkolu.

W pierwszym etapie rekrutacji, wnioski Kandydatów urodzonych w 2019r. nie są rozpatrywane.

Z przykrością informujemy, że Kandydaci urodzeni w 2015 r. nie zostali przyjęci do Przedszkola ze względu na brak wolnych miejsc.

Potwierdzenie Woli

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w pierwszym etapie Rekrutacji, proszeni są o dostarczenie drogą mailową, na adres  przedszkole.willa@gmail.com, potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do dnia 6 kwietnia 2020r. Poniżej znajduje się druk Potwierdzenia woli:

Deklaracja Woli

Brak Potwierdzenia woli jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG