Termin rekrutacji

Drodzy Rodzice,

rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2024r., do godziny 15.00. Jeśli ktoś nie zdąży złożyć wniosku online do godziny 15.00, można wypełnić papierowy wniosek w Przedszkolu, do godziny 17.30.

Kandydaci 2,5 letni

Drodzy Rodzice,

jeśli chcecie rekrutować do naszego Przedszkola, a Wasze Dziecko ma 2,5 lata, prosimy przyjść do Przedszkola (w godzinach 8.00 – 17.00) po wniosek i wypełnić go ręcznie.

Składanie wniosku o przyjęcie do Przedszkola – sprostowanie

Drodzy Rodzice,

jeśli chcecie złożyć wniosek o przyjęcie do Przedszkola w formie papierowej, należy przyjść do Przedszkola w celu pobrania wniosku. Rodzice nie mają możliwości drukowania pustego wniosku ze strony, na której odbywa się rekrutacja. Przepraszamy za zmiany.

Rekrutacja elektroniczna – zasady, etapy, sposoby składania wniosku

ETAP PIERWSZY – 04.03.2024 r. ÷ 15.04.2024 r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji do Publicznego Przedszkola „Willa Jakubówka”,
będą mogły to zrobić za pomocą systemu elektronicznego https://rekrutacje-
jozefow.pzo.edu.pl w terminie od dnia 04.03.2024 r. od godziny 9.00 do dnia 15.03.2024 r.
do godziny 15.00.
Do skorzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolne urządzenie
elektroniczne z przeglądarką internetową (komputer, tablet, telefon, itp.).

Na stronie https://rekrutacje-jozefow.pzo.edu.pl, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”
będą umieszczone wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do
systemu, tak, aby z łatwością przejść proces złożenia wniosku do przedszkola.
Przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola będzie można wybrać
przedszkole pierwszego wyboru, przedszkole drugiego wyboru oraz przedszkole trzeciego
wyboru, wskazując wybrane placówki według preferencji w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest
placówką pierwszego wyboru. Jeżeli chcą Państwo, aby dziecko zostało przyjęte do
Publicznego Przedszkola „Willa Jakubówka”, prosimy jako przedszkole pierwszego wyboru
wskazać naszą Placówkę.

Aby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola, należy wybrać jedną z trzech
przedstawionych poniżej opcji:
1.
 wypełnić w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 podpisać wniosek elektronicznie i wysyłać w systemie – tylko do przedszkola
pierwszego wyboru. Wniosek można podpisać przy pomocy: profilu zaufanego,
e-dowodu, podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego.
2.
 wypełnić w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć razem z dokumentami
/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne w przedszkolu pierwszego
wyboru.

3.
 wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć razem
z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, tylko
w przedszkolu pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do
systemu informatycznego pracownik placówki.

Niezależnie od wybranej opcji, żeby dziecko mogło wziąć udział w elektronicznej rekrutacji
musi mieć nadany nr PESEL.
Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL powinni zgłosić się do Dyrektora przedszkola
z ważnym paszportem dziecka. W siedzibie przedszkola wypełnią odręcznie wniosek
o przyjęcie dziecka do Przedszkola, następnie informacje zawarte we wniosku wprowadzi do
systemu informatycznego pracownik placówki.

Po wpłynięciu wniosku do Przedszkola i jego potwierdzeniu, w systemie pojawi się
informacja potwierdzająca fakt przyjęcia Państwa wniosku. W przypadku braku takiego
potwierdzenia prosimy o kontakt z Placówką (tel. 501 016 061).

ETAP DRUGI – 05.04.2024 r. ÷ 15.04.2024 r.

Nie wcześniej niż 05.04.2024 r., po godzinie 15.00, na stronie https://rekrutacje-
jozefow.pzo.edu.pl będzie możliwość sprawdzenia, czy dziecko zostało zakwalifikowane do
przyjęcia do Przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu
dziecka do Przedszkola. Istnieje możliwość złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny
system naboru. Brak potwierdzenia woli w terminie do 11.04.2024 r. do godziny 15.00 jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu.

Jeżeli rodzice potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola, dziecko zostaje przyjęte.
Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu
15.04.2024 r. do godziny 15.00.

Rodzice dzieci nieprzyjętych do Przedszkola mają prawo złożyć wniosek o uzasadnienie
nieprzyjęcia do przedszkola, a następnie odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do
przedszkola. Wniosek oraz odwołanie mogą być składane poprzez elektroniczny system naboru.

Rekrutacja elektroniczna

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do naszego Przedszkola, będzie się odbywała w formie elektronicznej. Za kilka dni podamy szczegóły i instrukcje, tak żeby każdy zainteresowany Rodzic mógł wygodnie złożyć wniosek.

Rekrutacja 2024r.

Drodzy Rodzice,

informujemy uprzejmie, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola Willa Jakubówka rozpocznie się 04.03.2024r. i potrwa do 15.03.2024r., do godziny 15.00. W załączeniu udostępniamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie rekrutacji.

Zarządzenie nr 14_2024 poprawiony

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice,

poniżej przekazujemy informacje dotyczące rekrutacji do naszego Przedszkola. Jeżeli chcecie Państwo zapisać Dziecko do Publicznego Przedszkola Willa Jakubówka, prosimy pobrać i wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć do Przedszkola – Józefów, ul. Długa 26a, do Grupy Sowy, w dniach 27.02.23r. – 10.03.2023r.

Przypominamy, ze Przedszkole pracuje w godzinach 7.30 – 17.30, od poniedziałku do piątku.

Pozdrawiamy serdecznie,

Personel Przedszkola

Zarządzenie Nr organu rekrutacja 23 24 WJ

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 23 24 WJ(1)

wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola23

 

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczamy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenie o wielodzietności oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Prosimy o wydrukowanie wniosku (oraz oświadczeń w razie potrzeby), wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby Przedszkola – ul. Długa 26a, Józefów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Dokumenty można składać w terminie 21.02.2022r. – 04.03.2022r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WJ z upoważnieniem i oświadczeniem o zatrudnieniu

owiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

owiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG